Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Kent Meclisi Organları 

Kent Meclisi Organları 

Kahramanmaraş Kent Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur: 

8.1- Kurullar

a) Genel Kurul 

b) Yürütme Kurulu 

c) Denetim Kurulu

8.2 Çalışma Grupları

a) Genel Kurul 

Genel kurul, kent meclisinin en yetkili organıdır ve “Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”ni kabul eden ve yönergenin 7. maddesinde sayılan üyelerden oluşur. Genel kurul, her yıl ocak ayında üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

Genel kurula kent meclisi yürütme kurulu başkanı başkanlık eder. Başkan bulunmaması halinde genel sekreter toplantıya başkanlık eder. 

Genel kurul; yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını bu çalışma yönergesi ile belirler. 

Kent Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda genel kurul başkanıdır.

b) Yürütme Kurulu 

Kent Meclisi Yürütme Kurulu, Kent Meclisi’nin iş ve işlemlerini Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi’ne göre yürüten icra organıdır. Yürütme kurulu, genel kurul tarafından iki yıl görev yapmak üzere seçilen en az 9 kişi ve çalışma gruplarının başkanlarından oluşur. 

 1. Yürütme kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve görev dağılımı yapar. 
 2. Yürütme kurulu başkanı aynı zamanda Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin de başkanıdır. Toplantılara başkanın bulunmaması halinde genel sekreter başkanlık eder. 
 3. Kent meclisi çalışma grupları başkanları (temsilcileri) aynı zamanda yürütme kurulu üyesidir.
 4. Yürütme kurulu, genel kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul ve çalışma grupları tarafından oluşturulan görüşleri, önerileri ve projeleri değerlendirir, gerekirse ilgili kurumlara sunar ve uygulamayı izler.

Yürütme Kurulu Üyeleri: 

Başkan: Yürütme kurulu tarafından seçilen başkan, aynı zamanda genel kurula da başkanlık eder.

Genel sekreter: İdari işler ve yazışmalar vb. sorumlu üye, başkana vekalet eder.

 • İletişim ve medyadan sorumlu üye, 
 • Mali işlerden sorumlu üye
 • Meclis üyelik işlemlerinden sorumlu üye, 
 • AR-GE ve projelerden sorumlu üye,
 • Hukuk işlerinden sorumlu üye,
 • Teknik konulardan sorumlu üye,
 • Çalışma gruplarının başkanları yürütme kurulunun tabii üyeleridir. 

c)  Denetim Kurulu 

Denetim kurulu, genel kurul tarafından seçilen en az üç kişiden oluşur. Genel kurulda, asil üyeler kadar yedek üyeler de seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler arasından sırasıyla asil üye olur. Denetim kurulu ilk toplantısında başkanını, başkan yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar.

Denetim kurulunun görevleri arasında şunlar yer almaktadır: 

 1. Yürütme kurulu ve çalışma gruplarının faaliyetlerinin yasalara, yönerge esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek. 
 2. Kent Meclisi’nin ve çalışma gruplarının görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmasını kontrol etmek, uygun olmayan durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 
 3. “Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” hükümlerine aykırı davranan, kent meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunanları üyelikten çıkarmak,
 4. Kent Meclisi’nin bağımsız bir organı olarak etik kurulu olarak da görev yapmak.

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content