Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

5- Edebiyat ve Sanat Danışma Kurulu

5- Edebiyat ve Sanat Danışma Kurulu

Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Danışma Kurulu, çalışma grubu üyeleri tarafından seçilen en az 3 kişiden oluşur, asil üyeler kadar yedek üyeler de seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler arasından sırasıyla asil üye olur.  Danışma kurulu ilk toplantısında koordinatörünü/temsilcisini, koordinatör yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar.

Danışma Kurulu’nun görevleri arasında şunlar yer almaktadır: 

  1. Çalışma grubunun faaliyetlerinin yasalara, yönerge esaslarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetlemek. 
  2. Çalışma grubunun görevleri kapsamında ve çalışma ilkeleri doğrultusunda çalışmasını kontrol etmek, uygun olmayan durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 
  3. Kent meclisi çalışma grupları çalışma usul ve esasları yönergesi hükümlerine aykırı davranan, ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunanları uyarmak, gerekirse üyeliğini kısıtlamak,
  4. Çalışma grubunun bağımsız bir organı olarak etik kurulu olarak da görev yapmak.

Ana Sayfa / 5. Edebiyat ve Sanat / 5. Yürütme / 5. Danışma / 5. Stratejik Plan / 5.1. Stratejik Düşünme / 5.2. Mevcut Durum / 5.3. Paydaşlar / 5.4 Sorunlar / 5.5. Amaç ve Hedefler / 5.6. Faaliyet / 5.7. Bütçe ve Kaynak / 5. Yönerge / 5. Toplantı Süreci / 5. Çalışma Ortamı / 5. Etkinlikler / 5. Projeler / 5. Öneriler / 5. Arşiv / 5. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content