Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Kahramanmaraş Kent Meclis Danışma Kurulu Üyeleri

Danışma Kurulu Üyeleri; Çalışma gruplarının danışma kurulu koordinatörleri/temsilcilerinden oluşur. Üye sayısı çalışma gruplarının sayısı ile sınırlıdır. Danışma kurulu ilk toplantısında başkanını, başkan yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar.

Üyelerin salt çoğunluğunun isteği ve koordinatör veya sekreterin istifası halinde seçim yenilenir.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi (Taslak)

Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu

KM ANASAYFA / HAKKINDA / YÜRÜTME KURULU / DANIŞMA KURULU / ÇALIŞMA GRUPLARI / 1-Ar-Ge ve Projeler  /  2-Çevre ve İklim   /  3-Çocuk Hakları   / 4-Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi  / 5-Edebiyat ve Sanat  /  6-Eğitim  /  7-Ekonomik Kalkınma   /  8-Engelliler  /  9-Gençlik  /  10-Hayvan Hakları  /  11-Hukuk  / 12-İmar ve Kentsel Dönüşüm /  13-Kadın Hakları  /  14-Kent Turizmi ve Tanıtım /  15-Kriz Yönetimi ve Acil Durum  /  16-Sağlık  /  17-Sosyal Hayatın Geliştirilmesi  /  18-Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar  /  19-Spor ve Rekreasyon  /  20-Tarih, Kültür ve Medeniyet  /  21-Tarım  ve Kırsal Kalkınma  /  22-Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya /  23-Ulaşım ve Altyapı  /  24-Yerel Demokrasi ve Katılımcılık 


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu
Skip to content