Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Çeşitli Hükümler

Çeşitli Hükümler

  1. Bu yönergede yer almayan konuların çözümü için denetim kuruluna başvurulur. Bununla birlikte karşılıklı görüşme ve uzlaşma temel yöntemdir.
  2. Kent Meclisi genel kurulu bu yönergeye aykırı olmamak kaydıyla çalışma grupları için uygulama yönergeleri çıkarabilir.
  3. Kent Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kent Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, denetim kurulu  tarafından verilir. Üyenin e-posta adresi üzerinden bildirim yapılır. 

12- Geçici Maddeler

  1. 14. maddede yer alan kurucu üyeler genel kurul tarafından Kahramanmaraş Kent Meclisi Genel Kurulu tarafından yenisi oluşturuluncaya kadar Kahramanmaraş Kent Meclisi Yürütme Kurulu olarak görev yapar, kendi aralarında birini geçici başkan olarak belirler. 
  2. Geçici Yürütme Kurulu’nun görevi kurucu belge olarak Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönerge taslaklarını hazırlamak, Kent Meclisi Genel Kurulu’nu toplamak ve yeni Kent Meclis organlarının seçilmesini sağlamaktır. 
  3. Kahramanmaraş Kent Meclisi ilk toplantısını, kurucu üyelerin çağrı yazısı ile ve bildirilen gündemle, ilan edilen yer ve tarihte yapar.  Bu toplantıda Kent Meclisi çalışma yönergesi kabul edilir, Yürütme kurulu oluşturulur.  Bu aşamadan sonra geçici yürütme kurulunun görevi sona erer. 

13- EKLER

  1. Kahramanmaraş Kent Meclisi Oluşum Şeması
  2. Kent Meclisi Kurumsal Web Sitesi (İntranet -Dahili site)
  3. www.kentmeclisi.org 

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content