Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Çalışma İlkeleri

Çalışma İlkeleri 

Kahramanmaraş Kent Meclisi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür. 

 1. Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak. 
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslar arası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek.
 3. Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak.
 4. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak.
 5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı ve müzakereci demokrasi anlayışını esas almak. 
 6. Karar alma, uygulama ve süreçlerinde /eylemlerde paylaşımcı, şeffaf ve açık olmak.
 7. Sosyal adalet ve kapsayıcılık ilkelerini ön planda tutmak, farklı gelir grupları, engelli bireyler  ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını gözetmek ve eşit fırsatlar sunmak için politika ve projeler geliştirmek.
 8. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek. 
 9. Kent sorunlarına odaklanmak, sorunları görünür hale getirip, çözümleri üzerinde ortak aklı harekete geçirmek.
 10. Adaletli ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını benimsemek.  
 11. Gönüllülük esasına göre çalışmak, yeni katılımlara açık ve hoşgörülü olmak.
 12. Yolsuzlukla mücadele etmek, etik ilkelere, kurallara uymak ve şeffaf bir şekilde hesap vermek ve İç denetim mekanizmalarını kullanarak faaliyetlerini düzenli olarak kontrol etmek.
 13. Bilgi ve teknolojinin kullanımını teşvik etmek,  kent meclisinin oluşumunda, çalışmasında, iletişiminde, sonuçların paylaşımında dijital platformlar ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanmak.
 14. Etkili halkla ilişkiler ve iletişim stratejileri geliştirerek,  kent sakinlerinin bilgilendirilmesi, toplumun görüşlerinin ve geri bildirimlerinin dikkate alınması için açık ve etkili iletişim kanalları oluşturmak. 
 15. Çalışmalarını şeffaf bir şekilde yürütmek ve karar süreçlerinde açıklık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalmak. 
 16. Görev bilinci ve sorumluluğu içinde etkin çalışmak 
 17. Millî, insanî ve ahlâkî değerlere bağlılık, toplumsal, kültürel ve sanatsal duyarlılık sergilemek.
 18. Değişime açık, bilimsel, verimli, üretken ve sürekli gelişmeden yana olmak.
 19. Çalışmalarında herhangi bir kişisel çıkara yol açmaktan kaçınmak.
 20. Bütün siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olmak. (Bağımsız olmaktan ziyade “siyaset üstü bir yaklaşım sergilemek” olabilir.

Bu ilkeler, Kahramanmaraş Kent Meclisi’nin dinamik. pratik ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Kentin ve kent sakinlerinin sorunlarına çözüm üretmek,  ihtiyaçların dile getirmek, kent yaşamını iyileştirmek ve kent yönetimini daha şeffaf ve demokratik hale getirmek adına olumlu katkılar sunmaya temel oluştururlar.


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content