Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

Trend

Çalışma Gruplarının Toplantı Usulü ve Tarihleri

Toplantı ve Görüşme Usulü 

 1. Kahramanmaraş Kent Meclisi yürütme ve danışma kurulları ile çalışma grupları çalışmalarını dijital zeminlerde açık bir şekilde, üyelerin beyan ettiği e-posta ve telefon numaraları üzerinden katılımcı bir anlayışla ve işbirliği içinde yürütür.
 2. Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları her ayın yürütme kurulları tarafından belirlenecek bir gün ve saatinde rutin olarak çevrimdışı, çevrimiçi veya yüz yüze olarak yapılır.
 3. Yönetim ve danışma kurulları ile çalışma gruplarını koordinatörleri temsil eder, toplantıları yönetir, koordinatörün olmadığı toplantılarda koordinatör yardımcısı koordinatörün görevlerini üstlenir.
 4. Toplantı öncesi toplantı gündemi, gündem ile ilgili belge ve dokümanlar üyelerin e-posta adresleri üzerinden paylaşılır. Toplantıya kadar gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerileri toplanır. 
 5. Çalışma Grupları, toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir.
 6. Kurullar ve çalışma grupları koordinatörleri tarafından doğrudan veya katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 7. Çalışma grupları içinde tercih edilmesi gereken yol ikna etme sürecidir. İkna süreci sonuç vermiyor ise kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
 8. Yönetim ve danışma kurulları ile çalışma grupları kendi iç sinerjileri ve demokratik yapıları ile çalışır. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 9. Dile getirilen görüş ve öneriler bireyleri bağlar, bu görüş ve öneriler çalışma grubu yürütme kurulu tarafından kabul edilirse grubun ortak görüşü ve önerisine dönüşür. 
 10. Kent meclisi genel, yürütme ve danışma kurulları ile çalışma gruplarında toplantılar:
  1. Çevrimdışı olarak, 2. Çevrimiçi olarak, 3. Yüz yüze olarak yapılabilir. Toplantı usulüne, yerine ve zamanına yürütme kurulu karar verir.  Her ayın belirli bir günü rutin toplantı günü olarak belirlenir. Toplantılar aşağıda belirlenen periyodik bir süreç içerisinde yapılır. 
 11. Çevrimiçi (online) yapılacak toplantıların 40+40 dakikalık iki oturumu geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir. 
 12. Grup tartışmaları, ortaya çıkan görüş ve öneriler grubun web sayfasında yayınlanır, sosyal medya araçlarında paylaşılır.

Kurulların ve Çalışma Gruplarının Toplantı Tarihleri

KURULLARIN VE ÇALIŞMA GRUPLARININ TOPLANTI TARİHLERİ
KURUL veya ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TARİHİ
1- Ar-Ge ve Projeler Çalışma Grubu Her ayın 1’inde
2- Çevre ve İklim Çalışma Grubu Her ayın 2’sinde
3- Çocuk Hakları Çalışma Grubu Her ayın 3’ünde
4- Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi Çalışma Grubu Her ayın 4’ünde
5- Edebiyat  Sanat Çalışma Grubu Her ayın 5’inde
6- Eğitim Çalışma Grubu Her ayın 6’sında
7- Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Her ayın 7’sinde
8- Engelliler Çalışma Grubu Her ayın 8’inde
9- Gençlik Çalışma Grubu Her ayın 9’unda
10- Hayvan Hakları Çalışma Grubu Her ayın 10’unda
11- Hukuk Çalışma Grubu Her ayın 11’inde
12- İmar ve Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Her ayın 12’sinde
13- Kadın Hakları Çalışma Grubu Her ayın 13’ünde
14- Kent Turizmi ve Tanıtım Çalışma Grubu Her ayın 14’ünde
15- Kriz Yönetimi ve Acil Durum Çalışma Grubu Her ayın 15’inde
16- Sağlık Çalışma Grubu Her ayın 16’sında
17- Sosyal Hayatın Geliştirilmesi Çalışma Grubu Her ayın 17’sinde
18- Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar Çalışma Grubu Her ayın 18’inde
19- Spor ve Rekreasyon Çalışma Grubu Her ayın 19’unda
20- Tarih, Kültür ve Medeniyet Çalışma Grubu Her ayın 20’sinde
21- Tarım  ve Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Her ayın 21’inde
22- Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grubu Her ayın 22’sinde
23- Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubu Her ayın 23’ünde
24- Yerel Demokrasi ve Katılımcılık Çalışma Grubu Her ayın 24’ünde
Kent Meclisi Yürütme Kurulu Her ayın 26’sinda
Kent Meclisi Danışma Kurulu Her ayın 28’inde
Kent Meclisi Genel Kurulu
Her yıl bir defa toplanır.
Her yıl Aralık ayı son haftası  içerisinde olağan olarak, toplanır. Yürütme kurulunun talebi ile diğer zamanlarda da toplanabilir.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Oluşum Şeması


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content