Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

8.6. Faaliyet Analizi

8.6. Çalışma Grubu Faaliyet Analizi

Faaliyetler, belirlediğimiz stratejiler üstünden bizi öngördüğümüz hedeflere taşıyacak olan adımlardır. 

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Çalışma Grubunun Alanı ile İlgili Faaliyet Analizi için Öneriler:

1. Alan Belirleme ve Tanımlama:

 • Çalışma grubunun odaklanacağı alan net bir şekilde belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.
 • Alanın sınırları, kapsamı ve ilgili paydaşlar belirlenmelidir.
 • Alanla ilgili mevcut durum, trendler ve gelecekteki öngörüler analiz edilmelidir.

2. Faaliyetlerin Belirlenmesi:

 • Alanla ilgili mevcut ve planlanan faaliyetler belirlenmelidir.
 • Faaliyetlerin amaçları, hedefleri, maliyetleri ve zaman çizelgeleri analiz edilmelidir.
 • Faaliyetlerin birbirleriyle olan ilişkisi ve etkileşimi değerlendirilmelidir.

3. Paydaş Katılımı:

 • Alanla ilgili tüm paydaşların (kent sakinleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, kamu kurumları vb.) katılımı sağlanmalıdır.
 • Paydaşların görüşleri ve önerileri anketler, odak grupları, kamuoyu toplantıları ve diğer yöntemlerle alınmalıdır.

4. Uzman Görüşleri:

 • Alanla ilgili uzmanların görüşleri ve katkıları alınmalıdır.
 • Akademisyenler, danışmanlar ve diğer uzmanlar faaliyetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunabilirler.

5. Faaliyet Analizinin Sonuçları:

 • Faaliyet analizi sonuçları rapor halinde belgelenmelidir.
 • Rapor, çalışma grubunun bulgularını, önerilerini ve faaliyetlerin iyileştirilmesi için gerekli adımları içermelidir.
 • Rapor, kent meclisi ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Ek Öneriler:

 • Faaliyet analizi, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği değerlendirilmelidir.
 • Faaliyetlerin sürdürülebilirliği ve finansmanı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Faaliyet analizi ve sonuçları kamuoyuna açık bir şekilde sunulmalıdır.

Bu öneriler, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışma gruplarının stratejik planına hazırlık anlamında çalışma grubunun alanı ile ilgili faaliyet analizi için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Çalışma grubu faaliyetlerin analizinde aşağıdaki sorulara cevap bulmamız gerekir:

 • Faaliyetlerin amaçları ve hedefleri net bir şekilde tanımlanmış mı?
 • Faaliyetler etkin ve verimli mi?
 • Faaliyetler sürdürülebilir mi?
 • Faaliyetler için yeterli finansman kaynağı var mı?
 • Faaliyetler kent sakinlerinin ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Faaliyetlerimizi nasıl planlayacağız? 

Faaliyetler, belirlediğimiz stratejiler üstünden bizi öngördüğümüz hedeflere taşıyacak olan adımlardır.  Bunu yapabilmek için hedeflerimizin somut, açık, anlaşılır, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir ve zaman çerçevesi çizilmiş olarak belirlenmesi gerekir. İngilizce kısaltmasından hareketle buna SMART hedef diyoruz.

Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için etkili bir faaliyet planlamasını nasıl yapabiliriz? Hangi noktalara dikkat etmeliyiz? 

Aşağıdaki görselde bir faaliyet planının temel özelliklerini gözlemleyebilirsiniz. 

Farklı planlama süreçlerine göre faaliyet planına farklı bileşenler eklenebilir ancak faaliyet planında bulunan temel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Her bir hedef için faaliyetler belirlenirken faaliyetlerin içeriği, sırası ve ne kadar sürede tamamlanacağı da ayrıntılı olarak yazılmalıdır. 
 • Faaliyetin gerçekleştirilme ve koordinasyon sorumluğunun kimde olduğu faaliyet planlamasında yer almalıdır.
 • Faaliyet sorumlularının yanında paydaşlardan destek istenmişse, onların bilgisi dahilinde olmak koşuluyla kim oldukları faaliyet planında paylaşılmalıdır.
 • Faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli kaynak miktarı da faaliyet planında yer alabilir.

Faaliyet tanımımızı yaparken mümkün olduğunca ayrıntılandırmamız ve ölçülebilir niceliksel unsurlara yer vermemiz (örneğin faaliyetin kaç kişiyle, kaç kere yapılacağı gibi bilgiler) bütçeleme ve faaliyet takibi açısından bize kolaylık sağlayacaktır.

Faaliyetlerimizi planladıktan sonra bunları gerçekleştirmek için hangi kaynaklara ihtiyaç duyacağımızı ve bu kaynaklara nasıl ulaşacağımızı netleştirmemiz gerekir. Bunu da Bütçeleme ile yapabiliriz. 

Ana Sayfa / 8- Engelli Hakları Çalışma Grubu / 8. Yürütme / 8. Danışma / 8. Stratejik Plan / 8.1. Stratejik Düşünme / 8.2. Mevcut Durum / 8.3. Paydaşlar / 8.4 Sorunlar / 8.5. Amaç ve Hedefler / 8.6. Faaliyet Analizi / 8.7. Bütçe ve Kaynak / 8. Yönerge / 8. Toplantı Süreci / 8. Çalışma Ortamı / 8. Etkinlikler / 8. Projeler / 8. Öneriler / 8. Arşiv / 8. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content