Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

7.7. Bütçe ve Kaynak Analizi

7.7. Bütçe ve Kaynak Analizi

Çalışma grubu bütçe ve kaynak analizi çalışma grubu üyeleri içinden oluşturulan stratejik planlama ekibi tarafından yapılır, üyelerin görüşlerine açılır. Mükemmel olması gerekmez. Olduğu kadarıyla yola devam edilir. Gelişim sürece bırakılır.

Faaliyetlerimizi planladıktan sonra bunları gerçekleştirmek için hangi kaynaklara ihtiyaç duyacağımızı ve bu kaynaklara nasıl ulaşacağımızı netleştirmemiz gerekir. Bunu da Bütçeleme ile yapabiliriz. 

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Çalışma Grubunun Alanı ile İlgili Kaynak ve Bütçe Analizi için Öneriler (Paydaş Kaynak Kullanımı):

1. Mevcut Kaynakların Haritalanması:

 • Çalışma grubuna dahil olan her bir paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşunun sağlayabileceği kaynaklar detaylı bir şekilde belirlenmeli ve haritalanmalıdır.
 • Bu kaynaklar insan kaynakları, mali kaynaklar, fiziki kaynaklar ve bilgi kaynakları olarak kategorize edilebilir.
 • Her bir kaynak türü için sunan kurum/kuruluş, miktar, kullanım şartları ve erişim bilgileri net bir şekilde kayıt altına alınmalıdır.

2. İhtiyaçların Belirlenmesi:

 • Çalışma grubunun faaliyetleri için gerekli olan tüm kaynakların ve bütçenin detaylı bir şekilde belirlenmesi ve planlanması yapılmalıdır.
 • Bu planlamada, her bir faaliyet için gerekli insan kaynağı, mali kaynak, fiziki kaynak ve bilgi kaynağı ihtiyacı net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Faaliyetlerin zaman çizelgesi ve olası riskler de göz önünde bulundurularak gerçekçi bir bütçe planı oluşturulmalıdır.

3. Kaynak Tahsisi ve Koordinasyonu:

 • Haritalanan kaynaklar ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, her bir paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşunun hangi kaynakları hangi faaliyetlere tahsis edeceği net bir şekilde belirlenmelidir.
 • Kaynak tahsisinde, adil ve şeffaf bir sistem kurulmalı ve her bir paydaşın katkısı ve sorumluluğu açıkça tanımlanmalıdır.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı için çalışma grubu içerisinde koordinasyon sağlanmalı ve düzenli iletişim kurulmalıdır.

4. İzleme ve Değerlendirme:

 • Kaynakların kullanımının ve bütçenin şeffaf bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir sistem kurulmalıdır.
 • Düzenli olarak raporlama yapılmalı ve paydaşlar bilgilendirilmelidir.
 • Gerekirse kaynak tahsisinde ve bütçelemede güncellemeler yapılabilir.

5. Paydaş Katılımı:

 • Kaynak ve bütçe planlama sürecine tüm paydaş kurum ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı sağlanmalıdır.
 • Görüşleri ve önerileri alınmalı, ortak bir uzlaşmaya varılması için çaba gösterilmelidir.
 • Paydaşların katkıları ve sorumlulukları yazılı olarak belgelenmelidir.

Ek Öneriler:

 • Kaynak ve bütçe planlamasında ulusal ve uluslararası standartlara uyulmalıdır.
 • Mali disiplin ve şeffaflık ön planda tutulmalıdır.
 • Risk yönetimi ve olası aksaklıklara karşı planlama yapılmalıdır.
 • Kaynak ve bütçe planı kamuoyuna açık bir şekilde sunulmalıdır.

Çalışma grubunun kendi öz kaynağının bulunmaması ve paydaşlara bağımlı olması:

 • Paydaşların uzun vadeli desteğini ve bağlılığını sağlamak için açık ve şeffaf bir iletişim politikası izlenmelidir.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile paydaşların güveninin kazanılması önemlidir.
 • Sürekli bir geri bildirim mekanizması kurulmalı ve paydaşların memnuniyeti takip edilmelidir.

Sürecin başarılı biçimde yürütülebilmesi öncelikle planlamanın iyi biçimde yapılması, uygulamada yaşanan değişikliklere göre planların revize edilebilmesinden geçiyor. 

Kaynak Geliştirme ve bütçeleme ile ilgili olarak aşağıda bulunan video faydalı olabilir. 

Ana Sayfa / 7- Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu / 7. Yürütme / 7. Danışma / 7. Stratejik Plan / 7.1. Stratejik Düşünme / 7.2. Mevcut Durum / 7.3. Paydaşlar / 7.4 Sorunlar / 7.5. Amaç ve Hedefler / 7.6. Faaliyet Analizi / 7.7. Bütçe ve Kaynak / 7. Yönerge / 7. Toplantı Süreci / 7. Çalışma Ortamı / 7. Etkinlikler / 7. Projeler / 7. Öneriler / 7. Arşiv / 7. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content