Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

6.2. Mevcut Durum Analizi


6.2. Mevcut Durum Analizi

Durum analizi Çalışma grubu için hem periyodik olarak güncellenmesi gereken hem de analiz aşamasının ilk adımını oluşturan bir süreçtir. Mevcut durum analizi çalışma grubu üyeleri içinden oluşturulan stratejik planlama ekibi tarafından yapılır, üyelerin görüşlerine açılır. Mükemmel olması gerekmez. Olduğu kadarıyla yola devam edilir. Gelişim sürece bırakılır.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Mevcut Durum Analizi için Öneriler (Her çalışma grubu kendi çalışma alanına göre hazırlar, süreç içerisinde güncellenir)

Veri Toplama ve Analizi:

 • Kentin demografik, sosyoekonomik, altyapı, çevresel ve diğer önemli göstergelerini kapsayan bir rapor hazırlanabilir, veya mevcut bir rapor varsa değerlendirilebilir.
 • SWOT Analizi: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi, kentin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Trend Analizi: Geçmiş ve mevcut trendleri analiz ederek gelecekteki olası gelişmeler öngörülmeli ve stratejik plan buna göre şekillendirilmelidir.
 • Rapor, resmi istatistikler, araştırma bulguları, anketler ve saha çalışmaları gibi çeşitli kaynaklardan veri toplanabilir.
 • Analiz, üyelerin katılımıyla yapılmalı ve kentin tüm paydaşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır.
 • Demografik değişimler, teknolojik gelişmeler, ekonomik trendler ve küresel eğilimler gibi trendler analiz edilmelidir.

Paydaş Katılımı:

 • Kent sakinlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini ve önceliklerini belirlemek için anketler kullanılabilir.
 • Farklı paydaş gruplarıyla odak grupları düzenlenerek kentin mevcut durumu ve geleceği hakkında derinlemesine görüşler alınabilir.
 • Stratejik planın taslak aşaması kamuoyuna sunulmalı ve geri bildirim için toplantılar düzenlenmelidir.
 • Kent planlama, ekonomi, sosyoloji ve diğer ilgili alanlardan akademisyenlerin görüşleri ve katkıları alınabilir.

Mevcut Durum Analizinin Sonuçları:

 • Mevcut durum analizi, stratejik planın temelini oluşturacaktır.
 • Analiz sonuçları, kentin güçlü ve zayıf yönlerini, karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri belirleyecektir.
 • Stratejik plan, bu bilgiler ışığında kentin hedeflerine ulaşmasına yönelik bir yol haritası çizecektir.
 • Mevcut durum analizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Analiz sonuçları açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulmalıdır.

Mevcut durum analizi, çalışma grubunun stratejik planına hazırlık anlamında bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Mevcut durum analizi ile ilgili ek bilgi edinmek için aşağıdaki video faydalı olabilir. Kolay gelsin

Ana Sayfa / 6. Eğitim Çalışma Grubu / 6. Yürütme / 6. Danışma / 6. Stratejik Plan / 6.1. Stratejik Düşünme / 6.2. Mevcut Durum / 6.3. Paydaşlar / 6.4 Sorunlar / 6.5. Amaç ve Hedefler / 6.6. Faaliyet / 6.7. Bütçe ve Kaynak / 6. Yönerge / 6. Toplantı Süreci / 6. Çalışma Ortamı / 6. Etkinlikler / 6. Projeler / 6. Öneriler / 6. Arşiv / 6. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content