Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

5.3. Edebiyat ve Sanat Paydaş Analizi

Edebiyat ve Sanat Paydaş Analizi

Paydaş analizi, çalışma grubunun çalışma alanıyla ilgili etkileşimde bulunduğu paydaşları belirlemek, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak, ilişkileri yönetmek ve onların katılımını sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, paydaşların kim olduklarını, ne tür etkilere sahip olduklarını ve nasıl yönetilebileceklerini belirlemeyi amaçlar. 

Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Paydaş Analizi Tablosu

Paydaşİlgi AlanlarıGüç ve EtkisiÖneriler
İç Paydaşlar
Kahramanmaraş Kent Meclisi Üyeleri* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun etkin ve verimli bir şekilde çalışması * Kahramanmaraş’ı edebiyat ve sanatın merkezi haline getirme vizyonunun gerçekleştirilmesi* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynarlar. * Grubun kaynaklarına ve programlarına erişim sağlayabilirler. * Grubun kamuoyundaki imajını etkileyebilirler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, iç paydaşlarla açık ve şeffaf bir iletişim kurmalıdır. * Grup, iç paydaşların görüşlerini ve önerilerini dikkate almalıdır.* Grup, iç paydaşları çalışmalarına dahil etmelidir.
Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Üyeleri
* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine aktif olarak katılmak * Edebiyat ve sanatın Kahramanmaraş’ta gelişmesine katkıda bulunmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun çalışmalarına ilişkin uzmanlık ve becerilerini sunabilirler. * Grubun programlarına ve faaliyetlerine gönüllü olarak zaman ayırabilirler. * Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilirler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, üyelerini düzenli olarak bilgilendirmeli ve çalışmalarına dahil etmelidir. * Grup, üyelerin görüşlerini ve önerilerini dikkate almalıdır. * Grup, üyelere geliştirme ve eğitim fırsatları sunmalıdır.
Dış Paydaşlar
Devlet Kurumları* Edebiyat ve sanatın geliştirilmesi için politikalar oluşturmak ve uygulamak * Edebiyat ve sanat programlarına ve faaliyetlerine maddi destek sağlamak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine yasal ve düzenleyici çerçeveyi sağlayabilirler. * Grubun kaynaklarına erişim sağlayabilirler.* Grubun kamuoyundaki imajını etkileyebilirler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, devlet kurumlarıyla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, devlet kurumlarının programlarına ve faaliyetlerine katılmalıdır. * Grup, devlet kurumlarından maddi destek için başvuruda bulunmalıdır.
Özel Sektör* Edebiyat ve sanatla ilgili ürün ve hizmetler sunmak * Edebiyat ve sanat programlarına ve faaliyetlerine sponsor olmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine maddi destek sağlayabilirler.* Grubun programlarını ve faaliyetlerini pazarlama ve tanıtma konusunda yardımcı olabilirler. * Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilirler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, özel sektörle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, özel sektörün programlarına ve faaliyetlerine katılmalıdır. * Grup, özel sektörden sponsorluk ve bağış için başvuruda bulunmalıdır.
Sivil Toplum Kuruluşları* Edebiyat ve sanatla ilgili faaliyetler yürütmek * Edebiyat ve sanatın geliştirilmesi için savunuculuk yapmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine katılabilirler.* Grubun programlarını ve* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, sivil toplum kuruluşlarının programlarına ve faaliyetlerine katılmalıdır.* Grup, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmalıdır.
Sanatçılar ve Yazarlar* Sanat eserlerini sergilemek ve yayınlamak * Edebiyat ve sanat alanındaki bilgi ve becerilerini paylaşmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine katılabilirler. * Grubun programlarına ve faaliyetlerine içerik sağlayabilirler. * Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilirler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, sanatçılar ve yazarlarla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, sanatçıların ve yazarların çalışmalarını tanıtmak için programlar düzenlemelidir. * Grup, sanatçılar ve yazarlar için atölye çalışmaları ve profesyonel geliştirme fırsatları sunmalıdır.
Halk* Edebiyat ve sanat programlarına ve faaliyetlerine katılmak * Kültürel deneyimler yaşamak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine olan talebi etkiler. * Grubun kamuoyundaki imajını etkiler.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, halka yönelik programlar ve faaliyetler düzenlemelidir.* Programlarını ve faaliyetlerini halka etkili bir şekilde tanıtmalıdır. * Halktan geri bildirim toplamalı ve bu geri bildirimi programlarını ve faaliyetlerini geliştirmek için kullanmalıdır.
Medya* Edebiyat ve sanatla ilgili haberleri yapmak ve yayınlamak * Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarını ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine kamuoyu bilincinin artmasına yardımcı olabilir. * Grubun kamuoyundaki imajını etkileyebilir.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, medya ile düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Basın bültenleri ve basın toplantıları düzenleyerek programlarını ve faaliyetlerini medyaya duyurmalıdır.* Medya kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmalıdır.
Üniversiteler* Araştırma yapmak * Eğitim vermek * Kültür ve sanat alanında uzman yetiştirmek* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’na araştırma ve danışmanlık hizmeti sağlayabilir. * Grubun programlarına ve faaliyetlerine öğrencileri dahil edebilir. * Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilir.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, üniversitelerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, üniversitelerin araştırma projelerine katılmalıdır.* Grup, üniversitelerle ortak programlar ve faaliyetler düzenlemelidir.
Diğer Sanat ve Kültür Kuruluşları* Edebiyat ve sanatla ilgili programlar ve faaliyetler düzenlemek * Kültür ve sanat alanında işbirliği yapmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine ortak organizasyonlar düzenleyerek destek sağlayabilir. * Grubun programlarının ve faaliyetlerinin kapsamını genişletmesine yardımcı olabilir.* Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilir.
* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, diğer sanat ve kültür kuruluşlarıyla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, ortak programlar ve faaliyetler düzenlemek için diğer sanat ve kültür kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır. * Grup, bilgi ve kaynakları diğer sanat ve kültür kuruluşlarıyla paylaşmalıdır.
Müzeler ve Kütüphaneler* Kültürel varlıkları korumak ve halka erişimini sağlamak * Araştırma yapmak* Eğitim programları düzenlemek* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’na kaynak sağlayabilir. * Grubun programlarına ve faaliyetlerine mekan sağlayabilir. * Grubun kamuoyundaki imajını olumlu etkileyebilir.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, müzeler ve kütüphanelerle düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, müzeler ve kütüphanelerde programlar ve faaliyetler düzenlemelidir. * Grup, müze ve kütüphane koleksiyonlarını programlarında ve faaliyetlerinde kullanmalıdır.
Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar:
Paydaşİlgi AlanlarıGüç ve EtkisiÖneriler
Ulusal Kuruluşlar ve Proje Fon Kaynakları* Edebiyat ve sanat aracılığıyla kültürel ilişkileri ulusal alanda geliştirmek * Yurttaşlarının yurt içinden edebiyat ve sanata erişimini sağlamak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine maddi destek sağlayabilir. * Grubun programlarını ve faaliyetlerini yut içinde tanıtmaya yardımcı olabilir.* Ulusal kuruluşlarla  düzenli olarak iletişim kurmalıdır.* Grup, programlarını ve faaliyetlerini yurtiçinde tanıtmak için işbirliği yapmalıdır. * Grup, ulusal kurum ve kuruluşlardan, burs ve diğer fonlar için başvuruda bulunmalıdır.
Uluslararası Paydaşlar:* Edebiyat ve sanatla ilgili programlar ve faaliyetler düzenlemek * Kültür ve sanat alanında ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine uluslararası katılımı sağlayabilir. * Grubun uluslararası imajını geliştirmeye yardımcı olabilir.
* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, uluslararası sanat ve kültür kuruluşlarıyla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, uluslararası programlara ve faaliyetlere katılmalıdır.* Grup, uluslararası sanat ve kültür kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmalıdır
Yabancı Hükümetler ve Diplomatik Misyonlar* Edebiyat ve sanat aracılığıyla kültürel ilişkileri geliştirmek * Yurttaşlarının yurt dışında edebiyat ve sanata erişimini sağlamak* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun programlarına ve faaliyetlerine maddi destek sağlayabilir. * Grubun programlarını ve faaliyetlerini yurtdışında tanıtmaya yardımcı olabilir.* Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, yabancı hükümetler ve diplomatik misyonlarla düzenli olarak iletişim kurmalıdır. * Grup, programlarını ve faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak için diplomatik misyonlarla işbirliği yapmalıdır. * Grup, yabancı hükümetlerden ve diplomatik misyonlardan burs ve diğer fonlar için başvuruda bulunmalıdır.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, tüm paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurabilir ve bu ilişkileri Kahramanmaraş’ı edebiyat ve sanatın merkezi haline getirme vizyonunu gerçekleştirmek için kullanabilir.

Paydaş analizinin nasıl yapılacağı ile ilgili olarak aşağıdaki video faydalı olabilir.

Ana Sayfa / 5. Edebiyat ve Sanat / 5. Yürütme / 5. Danışma / 5. Stratejik Plan / 5.1. Stratejik Düşünme / 5.2. Mevcut Durum / 5.3. Paydaşlar / 5.4 Sorunlar / 5.5. Amaç ve Hedefler / 5.6. Faaliyet / 5.7. Bütçe ve Kaynak / 5. Yönerge / 5. Toplantı Süreci / 5. Çalışma Ortamı / 5. Etkinlikler / 5. Projeler / 5. Öneriler / 5. Arşiv / 5. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content