Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

5.2. Edebiyat ve Sanat Mevcut Durum Analizi

2.1. Yetki ve Sorumluluklar

Edebiyat ve sanat çalışma grubu stratejik planı hazırlama ve uygulama süreçlerinden Edebiyat ve Sanat Yürütme Kurulu yetkili ve sorumludur. Kurul, stratejik plan için ayrı bir stratejik planlama ekibi oluşturur ve oluşturulan planı kabul eder, uygulamasını takip eder. İhtiyaç duydukça planlamada yenileşmeye gidebilir. 

2.2. İnsan Kaynakları

 • İlgili sivil toplum kuruluşları,
 • Üniversitelerin edebiyat ve sanat bölümü akademisyenleri ve öğrencileri,
 • Okulları Edebiyat ve Sanat Kulüpleri,
 • Edebiyat ve sanat gönüllüleri
 • Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri
 • Resim, görsel tasarım öğretmenleri
 • Müzik öğretmenleri
 • Yazarlar, şairler, sanatçılar,
 • Akademisyenler,
 • Güzel sanatlarla ilgi duyan öğrenciler

2.3. Fiziki İmkânlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler gibi devlet kurumları, yerel işletmeler, Edebiyat ve sanatla ilgili sivil toplum kuruluşları, Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine destek sağlayabilir. Bu destek, projeler için hibe veya fonlar, tesis ve ekipman kullanımı veya personel tahsisi şeklinde olabilir. Edebiyat ve sanat için tahsis edilmiş bütün mekanlar çalışma grubu faaliyetleri için de kullanılabilir.

2.4. GZFT (SWOT) Analizi

GZFTİçsel Faktörler
Çalışma grubu kontrolünde
Dışsal Faktörler
Çalışma grubu kontrolünde değil
Pozitif Faktörler
(Olumlu)
GÜÇLÜ YÖNLER
1. Edebiyata ve sanata olan ilgi
2. 
3
FIRSATLAR
1. Edebiyatın başkenti olma iddiası
2. Edebiyatın ve sanatın birleştirici etkisi
3.
4.
Negatif Faktörler
(Olumsuz)
ZAYIF YÖNLER
1. Birlikte çalışma kültürü
2. Dijital uygulamalar beceri eksikliği
3. Dağınık ve birbirinden kopuk çalışmalar
4.
TEHDİTLER
1. Edebiyatın ve sanatın değer görmemesi
2. 

Genel Değerlendirme:

Kahramanmaraş Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu’nun güçlü yönleri ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri vardır. Grubun güçlü yönlerini ve fırsatlarını en üst düzeye çıkarması, zayıf yönlerini ve tehditlerini ise azaltması önemlidir. Bunu yapmak için grup, stratejik bir plan geliştirmeli ve bu planı etkili bir şekilde uygulamalıdır.

Öneriler:

 • Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, programlarını ve faaliyetlerini finanse etmek için yeni kaynaklar bulmaya çalışmalıdır.
 • Sosyal medya, web sitesi ve geleneksel medya kullanılarak tanıtım yapılabilir.
 • Kahramanmaraş’taki okullar ve diğer topluluk kuruluşları ile ortaklıklar kurarak halkın edebiyat ve sanata erişimini artırmalıdır.
 • Ulusal ve uluslararası sanat ve kültür kuruluşlarıyla işbirliği yaparak programlarını ve faaliyetlerini uluslararası alanda tanıtmalıdır.
 • Programlarını ve faaliyetlerini sürekli olarak değerlendirmeli ve gerektiğinde güncellemelidir.

Bu önerileri uygulayarak, Kahramanmaraş Kent Meclisi Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu, Kahramanmaraş’ı edebiyat ve sanatın merkezi haline getirme vizyonunu gerçekleştirmek için daha güçlü bir konuma gelebilir.

Mevcut Durum Analizi

Durum analizi Çalışma grubu için hem periyodik olarak güncellenmesi gereken hem de analiz aşamasının ilk adımını oluşturan bir süreçtir. Mevcut durum analizi çalışma grubu üyeleri içinden oluşturulan stratejik planlama ekibi tarafından yapılır, üyelerin görüşlerine açılır. Mükemmel olması gerekmez. Olduğu kadarıyla yola devam edilir. Gelişim sürece bırakılır.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Mevcut Durum Analizi için Öneriler (Her çalışma grubu kendi çalışma alanına göre hazırlar, süreç içerisinde güncellenir)

Veri Toplama ve Analizi:

 • Kentin demografik, sosyoekonomik, altyapı, çevresel ve diğer önemli göstergelerini kapsayan bir rapor hazırlanabilir, veya mevcut bir rapor varsa değerlendirilebilir.
 • SWOT Analizi: Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (SWOT) analizi, kentin mevcut durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Trend Analizi: Geçmiş ve mevcut trendleri analiz ederek gelecekteki olası gelişmeler öngörülmeli ve stratejik plan buna göre şekillendirilmelidir.
 • Rapor, resmi istatistikler, araştırma bulguları, anketler ve saha çalışmaları gibi çeşitli kaynaklardan veri toplanabilir.
 • Analiz, üyelerin katılımıyla yapılmalı ve kentin tüm paydaşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır.
 • Demografik değişimler, teknolojik gelişmeler, ekonomik trendler ve küresel eğilimler gibi trendler analiz edilmelidir.

Paydaş Katılımı:

 • Kent sakinlerinin ve diğer paydaşların görüşlerini ve önceliklerini belirlemek için anketler kullanılabilir.
 • Farklı paydaş gruplarıyla odak grupları düzenlenerek kentin mevcut durumu ve geleceği hakkında derinlemesine görüşler alınabilir.
 • Stratejik planın taslak aşaması kamuoyuna sunulmalı ve geri bildirim için toplantılar düzenlenmelidir.
 • Kent planlama, ekonomi, sosyoloji ve diğer ilgili alanlardan akademisyenlerin görüşleri ve katkıları alınabilir.

Mevcut Durum Analizinin Sonuçları:

 • Mevcut durum analizi, stratejik planın temelini oluşturacaktır.
 • Analiz sonuçları, kentin güçlü ve zayıf yönlerini, karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri belirleyecektir.
 • Stratejik plan, bu bilgiler ışığında kentin hedeflerine ulaşmasına yönelik bir yol haritası çizecektir.
 • Mevcut durum analizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Analiz sonuçları açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulmalıdır.

Mevcut durum analizi, çalışma grubunun stratejik planına hazırlık anlamında bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Mevcut durum analizi ile ilgili ek bilgi edinmek için aşağıdaki video faydalı olabilir. Kolay gelsin

Ana Sayfa / 5. Edebiyat ve Sanat / 5. Yürütme / 5. Danışma / 5. Stratejik Plan / 5.1. Stratejik Düşünme / 5.2. Mevcut Durum / 5.3. Paydaşlar / 5.4 Sorunlar / 5.5. Amaç ve Hedefler / 5.6. Faaliyet / 5.7. Bütçe ve Kaynak / 5. Yönerge / 5. Toplantı Süreci / 5. Çalışma Ortamı / 5. Etkinlikler / 5. Projeler / 5. Öneriler / 5. Arşiv / 5. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content