Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

4- Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi Sorunlar Öneriler

Kent meclisi çalışma grupları, şehirlerin yönetimine ve kalkınmasına katkıda bulunabilecek önemli bir araçtır. Sizin sorunları dile getirmeniz, düşüncelerinizi ortaya koymanız, yorumlarınız, eleştirileriniz, beğenileriniz çalışma grubunun çalışması, şehrin sorunlarının çözümü ve daha iyi bir gelecek inşa edilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla aşağıda yer alan araçlarla bize ulaşmanızı bekliyoruz. Sorunlar ortaya çıkarılırsa çözülme şansı bulur. Sorunları yok sayarak, görmezden gelerek çözemeyiz.

4. Deprem Afetinin Etkilerinin Azaltılması Çalışma Gurubu Görüş, Öneri ve Katkı Formu 

Görüş ve önerilerin toplanması

Aşağıda yer alan görüş ve öneri toplama araçları ile görüşler, öneriler, eleştiriler, yorumlar, belgeler, fotograflar, raporlar, makaleler, vb. toplanır

Görüş ve öneri toplama araçları

 1. İlgili görüş öneri formları (Google formlar)
 2. kentmeclisi.org web sitesi ilgili sayfa ve bloklarda yapılacak yorumlar
 3. Her çalışma grubu için oluşturulan dijital pano (padlet) üzerine yazılan görüş öneri, yorum, beğeniler
 4. Sosyal medya araçları Twitter (X), Facebook, İnstagram, Whatsapp, Linkedin, vb. 
 5. Üyelerin ve gönüllülerin görüş ve önerileri
 6. Konu, gündem ile ilgili daha önce oluşmuş kaynak, belge, rapor, makale vb. dokümanlar

İletişim ve Etkileşim Kanalları

 1. Üyelerin katılım sözleşmesinde yer alan e-posta adresleri ve mobil telefon numaraları Kahramanmaraş Kent Meclisi ve çalışma gruplarının işlemleri için resmi iletişim, işbirliği, katılım ve paylaşım aracı olarak kullanılır. 
 2. Yürütme, danışma ve çalışma grupları, www.kentmeclisi.org sitesinde, grup için oluşturulan sayfa üzerinden  ve facebook, twitter, instagram, linkedin. vb.  sosyal medya araçları ile halka ulaşılır.
 3. Çalışmalar google classroom üzerinden ve google araçları kullanılarak yapılır. Grup içi iletişim, üretim, paylaşım, duyuru, görevlendirme, planlama, toplantı vb etkinlikler buradan yapılır. Google classroom sadece çalışma grubu üyelerine açık olarak kullanılır. 
 4. Oylamalar, anketler ve veri toplama işlemleri dijital formlar üzerinden üyelerin resmi e-posta adreslerine gönderilerek yapılır. 
 5. Yürütme, danışma ve çalışma grupları toplantılarını dijital toplantı uygulamaları (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams vb) üzerinden yapar, toplantı süresi 40+40 dakika ve iki oturum olarak planlanır. Toplantı öncesi gündem ile ilgili dökümanlar katılımcılarla paylaşılır. Toplantının gerekirse kaydı yapılır. 
 6. Geri bildirimler her kurul ve çalışma grubu için ayrı ayrı oluşturulacak geri bildirim formları ve dijital panolar üzerinden yapılır ve ilgili kurul ve çalışma gruplarınca değerlendirilir ve dikkate alınır.

Kent Meclisinin ve çalışma gruplarının dijital kanalları ve web sitesi çalışmaları “Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grubu” tarafından sağlanır.

KM Edebiyat ve Sanat Çalışma Grubu Çalışma Usul ve Esasları

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi (Taslak)

Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Kent Meclisi Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi Çalışma Grubu ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Kahramanmaraş için birlikte çalışıyoruz.

Padlet ile yapıldı

Ana Sayfa / 4. Deprem afetinin Etkilerinin Giderilmesi / 4. Yürütme / 4. Danışma / 4. Stratejik Plan / 4.1. Stratejik Düşünme / 4.2. Mevcut Durum / 4.3. Paydaşlar / 4.4 Sorunlar / 4.5. Amaç ve Hedefler / 4.6. Faaliyet / 4.7. Bütçe ve Kaynak / 4. Yönerge / 4. Toplantı Süreci / 4. Çalışma Ortamı / 4. Etkinlikler / 4. Projeler / 4. Öneriler / 4. Arşiv / 4. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content