Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

24.5. Hedef ve Strateji Analizi

5.5. Hedef ve Strateji Analizi

Çalışma grubu amaç, hedef ve strateji analizi çalışma grubu üyeleri içinden oluşturulan stratejik planlama ekibi tarafından yapılır, üyelerin görüşlerine açılır. Mükemmel olması gerekmez. Olduğu kadarıyla yola devam edilir. Gelişim sürece bırakılır.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Çalışma Grubunun Alanı ile İlgili Amaç Hedef Analizi için Öneriler:

1. Alan Belirleme ve Tanımlama:

 • Çalışma grubunun odaklanacağı alan net bir şekilde belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.
 • Alanın sınırları, kapsamı ve ilgili paydaşlar belirlenmelidir.
 • Alanla ilgili mevcut durum, trendler ve gelecekteki öngörüler analiz edilmelidir.

2. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi:

 • Alanla ilgili genel amaç ve özel hedefler belirlenmelidir.
 • Amaç ve hedefler SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) kriterlerine uygun olmalıdır.
 • Hedeflerin öncelik sırası belirlenmelidir.

3. Paydaş Katılımı:

 • Alanla ilgili tüm paydaşların (kent sakinleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, kamu kurumları vb.) katılımı sağlanmalıdır.
 • Paydaşların görüşleri ve önerileri anketler, odak grupları, kamuoyu toplantıları ve diğer yöntemlerle alınmalıdır.

4. Uzman Görüşleri:

 • Alanla ilgili uzmanların görüşleri ve katkıları alınmalıdır.
 • Akademisyenler, danışmanlar ve diğer uzmanlar amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve ulaşılabilirliğine katkıda bulunabilirler.

5. Amaç Hedef Analizinin Sonuçları:

 • Amaç hedef analizi sonuçları rapor halinde belgelenmelidir.
 • Rapor, çalışma grubunun bulgularını, önerilerini ve hedeflere ulaşmak için gerekli adımları içermelidir.
 • Rapor, kent meclisi ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Ek Öneriler:

 • Amaç hedef analizi, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Hedeflere ulaşmak için somut ve gerçekçi bir plan sunulmalıdır.
 • Planın maliyeti ve uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.
 • Amaç hedef analizi ve planı kamuoyuna açık bir şekilde sunulmalıdır.

Bu öneriler, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışma gruplarının stratejik planına hazırlık anlamında çalışma grubunun alanı ile ilgili amaç hedef analizi için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Ayrıca, aşağıdaki sorular da amaç ve hedeflerin belirlenmesinde yardımcı olabilir:

 • Alanla ilgili genel vizyon nedir?
 • Alanla ilgili hangi sorunları çözmek veya hangi gelişmeleri gerçekleştirmek istiyoruz?
 • Hedeflere ne zaman ulaşmak istiyoruz?
 • Hedeflere ulaşmak için hangi kaynaklara ihtiyacımız var?
 • Hedeflere ulaşmak için hangi adımları atmamız gerekiyor?

Bu sorulara cevaplar, çalışma grubunun amaç ve hedeflerini net bir şekilde belirlemesine yardımcı olacaktır.

Strateji Analizi

Amaç ve hedeflere doğru bizi götürecek stratejilerin neler olduğunu ve bunlardan hangilerine odaklanmamızın daha isabetli olacağına karar verme sürecini strateji analizi olarak adlandırıyoruz.

Amaç ve hedefler belirlendikten sonra Aşağıda strateji seçiminde dikkate alabileceğiniz bazı ölçütleri sıraladık.

 • Maliyet
 • Zaman perspektifi
 • Farklı paydaşların bakış açıları
 • Mevcut kaynaklar
 • Mevcut kurumsal kapasite
 • Politik ortamın elverişliliği
 • Verimlilik ve etkinlik
 • Stratejinin odaklandığı alanda yapılan diğer çalışmalar

Hedef strateji analizi ile ilgili aşağıdaki video faydalı olabilir.

Ana Sayfa / 24- Yerel demokrasi ve Katılımcılık / 24. Yürütme / 24. Danışma / 24. Stratejik Plan / 24.1. Stratejik Düşünme / 24.2. Mevcut Durum / 24.3. Paydaşlar / 24.4 Sorunlar / 24.5. Amaç ve Hedefler / 24.6. Faaliyet Analizi / 24.7. Bütçe ve Kaynak / 24. Yönerge / 24. Toplantı Süreci / 24. Çalışma Ortamı / 24. Etkinlikler / 24. Projeler / 24. Öneriler / 24. Arşiv / 24. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content