Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

14- Kent Turizmi ve Tanıtım Toplantı Usulü ve Takvimi

Kent Turizmi ve Tanıtım Çalışma Grubu her ayın 14’ünde periyodik olarak toplanır. Toplantı tarihleri ile toplantı, görüşme ve karar süreçleri aşağıda yer almaktadır.

Toplantı Görüşme Usulü ve Karar Süreci

TOPLANTI USULÜ

 1. Çalışma grubu çalışmalarını dijital zeminlerde açık bir şekilde, üyelerin beyan ettiği e-posta ve telefon numaraları üzerinden katılımcı bir anlayışla ve işbirliği içinde yürütür. (Google classroom ve Whatsapp üzerinden)
 2. Aksi belirtilmedikçe grup toplantıları her ayın çalışma grubu yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir gün ve saatinde rutin olarak çevrimdışı, çevrimiçi veya yüz yüze olarak yapılır.
 3. Çalışma Grubu Başkanı grubu temsil eder, toplantıları yönetir, başkanın olmadığı toplantılarda Başkan Yardımcısı başkanın görevlerini üstlenir.
 4. Toplantı öncesi toplantı gündemi, gündem ile ilgili belge ve dokümanlar üyelerin e-posta adresleri üzerinden paylaşılır. Toplantıya kadar gündem maddeleri ile ilgili görüş ve önerileri toplanır. 
 5. Çevrimiçi (online) yapılacak toplantıların 40+40 dakikalık iki oturumu geçmeyecek biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilir. 
 6. Çalışma grubu yürütme ve danışma kurulları, toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü uzman kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet edebilir. 
 7. Çalışma grubu kendi iç sinerjileri ve demokratik yapısı ile çalışır. Toplantılarda görüşmelerin demokratik usullerle yapılması ve herkese söz hakkı verilmesi esastır.
 8. Çalışma grubu içinde en önemli ve tercih edilmesi gereken yol ikna etme sürecidir. İkna süreci sonuç vermiyor ise kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
 9. Çalışma grubunda dile getirilen görüş ve öneriler bireyleri bağlar, bu görüş ve öneriler çalışma grubu yürütme kurulu tarafından kabul edilirse grubun ortak görüşü ve önerisine dönüşür. 
 10. Grup tartışmaları, ortaya çıkan görüş ve öneriler grubun web sayfasında yayınlanır, sosyal medya araçlarında paylaşılır. 
 11. Çalışma grupları yürütme ve danışma kurulları,  başkanları tarafından doğrudan veya üye sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Her çalışma grubu kendi toplantı usulü ve karar mekanizmalarını ana sözleşmeye aykırı olmamak şartıyla yeniden düzenleyebilir.

GÜNTOPLANTI KARAR SÜRECİ
Her Ay

23-25
3 Gün
Konu, gündem paylaşımı
Önceki aydan tespit edilen toplantı konusu ve gündemi üyelere ilgili belge ve dokümanları ile birlikte gönderilir, ilgili web sayfasından ve sosyal medya aracılığı ile yayımlanarak ilgililerin görüşüne sunulur. Tartışmaya açılır.
Her Ay

26-10
 15 Gün
Görüş ve önerilerin toplanması
Aşağıda yer alan görüş ve öneri toplama araçları ile görüşler, öneriler, eleştiriler, yorumlar, belgeler, fotograflar, raporlar, makaleler, vb. toplanır
Görüş ve öneri toplama araçları
İlgili görüş öneri formları (Google formalar)
kentmeclisi.org web sitesi ilgili sayfa ve bloklarda yapılacak yorumlar
Her çalışma grubu için oluşturulan dijital pano (padlet) üzerine yazılan görüş öneri, yorum, beğeniler
Sosyal medya araçları Twitter (X), Facebook, İnstagram, Whatsapp, Linkedin, vb. Üyelerin ve gönüllülerin görüş ve önerileri
Konu, gündem ile ilgili daha önce oluşmuş kaynak, belge, rapor, makale vb. dokümanlar. 
11-13
3 Gün
Görüşmelere esas olmak üzere taslak metnin hazırlanması
Geri dönüşler kurul  veya çalışma grubu üyeleri tarafından değerlendirilerek ortak bir metin haline getirilir.
Her ayın 14’ünde

1 Gün
TOPLANTININ YAPILMASI
Toplantı çalışma grubu için belirlenen günde, çevrimiçi, çevrimdışı veya yüz yüze olarak yapılır. 
Aylık çalışmalar ve gelen geri dönütler değerlendirilir, taslak bir metin hazırlanır.  
Sonraki ayın konusu ve gündemi belirlenir.
Her Ay

15-17
3 Gün
Toplantı süreci ve sonucu ile ilgili nihai bir metnin, dokümanın hazırlanması
Aylık yayınların, belgelerin, raporların vb. hazırlanması
Yayın araçlarının belirlenmesi, Web sitesi, matbu basın, dijital basın, sosyal medya araçları, e-posta dağıtımı, whatsapp grupları vb. 
Her Ay

18-23
6 Gün
Aylık çalışma sonuçlarının ve toplantı kararlarının yayımlanması
Toplantı sonucu bir yazıya, rapora veya uygun bir belgeye dönüştürülerek ilgili web sayfasından yayınlanır.
Sayfada yayınlanan içerik sosyal medyada paylaşılır. 
Yayınlar ilgili taraflara e-posta üzerinden veya yüz yüze ziyaretlerle paylaşılır.
Geri dönüşler takip edilir.

Ana Sayfa / 14- Kent Turizmi ve Tanıtım / 14. Yürütme 14. Danışma / 14. Stratejik Plan 14.1. Stratejik Düşünme / 14.2. Mevcut Durum / 14.3. Paydaşlar / 14.4 Sorunlar / 14.5. Amaç ve Hedefler / 14.6. Faaliyet Alanı / 14.7. Bütçe ve Kaynak 14. Yönerge / 14. Toplantı Süreci / 14. Çalışma Ortamı 14. Etkinlikler / 14. Projeler / 14. Öneriler 14. Arşiv / 14. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content