Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

12.4. Sorun Analizi

5.4. Sorun Analizi

Sorun analizi, istenmeyen bir durumun kökenini ve nedenlerini sistematik bir şekilde inceleyerek çözüme ulaşmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, mevcut durumun arzu edilmeyen yönlerini, neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyarak daha iyi bir çözüm bulmak için gerekli olan bilgi ve anlayışı sağlar.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Grupları Stratejik Planına Hazırlık Anlamında Çalışma Grubunun Alanı ile İlgili Sorun Analizi için Öneriler:

1. Alan Belirleme ve Tanımlama:

 • Çalışma grubunun odaklanacağı alan net bir şekilde belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.
 • Alanın sınırları, kapsamı ve ilgili paydaşlar belirlenmelidir.
 • Alanla ilgili mevcut durum, trendler ve gelecekteki öngörüler analiz edilmelidir.

2. Sorunların Belirlenmesi:

 • Alanla ilgili temel sorunlar ve alt sorunlar belirlenmelidir.
 • Sorunların nedenleri ve sonuçları analiz edilmelidir.
 • Sorunların öncelik sırası belirlenmelidir.

3. Veri Toplama ve Analizi:

 • Sorunlarla ilgili veri ve bilgiler resmi istatistikler, araştırma bulguları, anketler, saha çalışmaları ve diğer kaynaklardan toplanmalıdır.
 • Veriler analiz edilerek sorunların derinliği ve etkisi belirlenmelidir.

4. Paydaş Katılımı:

 • Alanla ilgili tüm paydaşların (kent sakinleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, kamu kurumları vb.) katılımı sağlanmalıdır.
 • Paydaşların görüşleri ve önerileri anketler, odak grupları, kamuoyu toplantıları ve diğer yöntemlerle alınmalıdır.

5. Uzman Görüşleri:

 • Alanla ilgili uzmanların görüşleri ve katkıları alınmalıdır.
 • Akademisyenler, danışmanlar ve diğer uzmanlar sorunların çözümü için önerilerde bulunabilirler.

6. Sorun Analizinin Sonuçları:

 • Sorun analizi sonuçları rapor halinde belgelenmelidir.
 • Rapor, çalışma grubunun bulgularını, önerilerini ve çözüm önerilerini içermelidir.
 • Rapor, kent meclisi ve diğer paydaşlarla paylaşılmalıdır.

Ek Öneriler:

 • Sorun analizi, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Sorunların çözümü için somut ve gerçekçi öneriler sunulmalıdır.
 • Önerilerin maliyeti ve uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.
 • Sorun analizi ve çözüm önerileri kamuoyuna açık bir şekilde sunulmalıdır.

Bu öneriler, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışma gruplarının stratejik planına hazırlık anlamında çalışma grubunun alanı ile ilgili sorun analizi için bir başlangıç noktası oluşturacaktır.

Çalışma grubu konu alanı ile ilgili sorun analizi yapabilmek için aşağıdaki video yardımcı olabilir.

Ana Sayfa / 12– İmar ve Kentsel Dönüşüm / 12. Yürütme / 12. Danışma / 12. Stratejik Plan / 12.1. Stratejik Düşünme / 12.2. Mevcut Durum / 12.3. Paydaşlar / 12.4 Sorunlar / 12.5. Amaç ve Hedefler / 12.6. Faaliyet Analizi / 12.7. Bütçe ve Kaynak / 12. Yönerge / 12. Toplantı Süreci / 12. Çalışma Ortamı / 12. Etkinlikler / 12. Projeler / 12. Öneriler / 12. Arşiv / 12. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content