Değerli site ziyaretçileri, Kahramanmaraş Kent Meclisi çalışmaları devam etmektedir.  Şu an var olan içerik test niteliğindedir.

10- Hayvan Hakları Yürütme Kurulu

Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Kent Meclisi ………………………… ………Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, çalışma alanı ile ilgili iş ve işlemleri, kent meclisi çalışma grupları çalışma usul ve esasları yönergesine göre yürüten icra organıdır.

  1. Çalışma Grubu Yürütme Kurulu, bir takvim yılını içeren dönemler halinde çalışır, çalışma grubu üyeleri tarafından bir yıl görev yapmak üzere seçilen en az 5 kişiden oluşur. asil üyeler kadar yedek üyeler de seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler arasından sırasıyla asil üye olur.  
  2. Yürütme kurulu ilk toplantısında koordinatörünü,  koordinatör yardımcısını ve sekreterini seçerek görev dağılımı yapar. Seçimler üyelerin üçte birinin isteği üzerine yenilenebilir.
  3. Kent meclisi …………………………………………………….. çalışma grubu  koordinatör (temsilcileri) aynı zamanda “Kent Meclisi Yürütme Kurulu” tabii üyesidir.  
  4. Yürütme kurulu, Çalışma grubu çalışma usul ve esasları yönergesini ve çalışma grubu stratejik planını hazırlar, Çalışmaların yönerge ve plan doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Çalışma grubunun gündemini tespit eder, çalışma takvimini hazırlar ve  uygulanmasını sağlar. Oluşturulan görüşleri, önerileri ve projeleri değerlendirir,  ilgili kurumlara sunar ve uygulamayı izler.

Ana Sayfa / 10- Hayvan Hakları Çalışma Grubu / 10. Yürütme / 10. Danışma / 10. Stratejik Plan / 10.1. Stratejik Düşünme / 10.2. Mevcut Durum / 10.3. Paydaşlar / 10.4 Sorunlar / 10.5. Amaç ve Hedefler / 10.6. Faaliyet Analizi / 10.7. Bütçe ve Kaynak / 10. Yönerge / 10. Toplantı ve Karar Süreci / 10. Çalışma Ortamı / 10. Etkinlikler / 10. Projeler / 10. Öneriler / 10. Arşiv / 10. İletişim


KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Kaynak
Haber46Haber kaynağı
Daha Fazla Göster

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun. Lütfen düşüncelerinizi yazınız.

Başa dön tuşu

KAHRAMANMARAŞ KENT MECLİSİ sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et

Skip to content