Niçin “Kahramanmaraş Kent Meclisi”

Bu kente karşı hepimizin sorumlulukları olduğu bilinciyle, sorunlarımızı ortaya çıkarabilme, tanımlayabilme, ele alabilme ve sorunların çözümleri üzerinde ortak aklı oluşturabilme becerisi ve kültürü oluşturmalıyız. Devamı…

Kahramanmaraş Kent Meclisi logosunu seçiyor

1 Nolu logo

2 Nolu logo

3 Nolu logo

4 Nolu logo

5 Nolu logo

Hangi logo “Kahramanmaraş Kent Meclisi” için uygun olabilir. Seçiminizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İlginiz için teşekkürler.

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ve Başvuru Formu

Kahramanmaraş Kent Meclisi Çalışma, Usul ve Esasları Yönergesi (Taslak)

KM Çalışma Grupları Çalışma Grubu Çalışma Usul ve Esasları Şablonu

Kahramanmaraş Kent Meclisi Katılım Formu

Toplantı Tarihleri

KURULLARIN VE ÇALIŞMA GRUPLARININ TOPLANTI TARİHLERİ
KURUL veya ÇALIŞMA GRUBUTOPLANTI TARİHİ
1- Ar-Ge ve Projeler Çalışma GrubuHer ayın 1’inde 
2- Çevre ve İklim Çalışma GrubuHer ayın 2’sinde 
3- Çocuk Hakları Çalışma GrubuHer ayın 3’ünde
4- Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi Çalışma GrubuHer ayın 4’ünde 
5- Edebiyat  Sanat Çalışma GrubuHer ayın 5’inde 
6- Eğitim Çalışma GrubuHer ayın 6’sında 
7- Ekonomik Kalkınma Çalışma GrubuHer ayın 7’sinde 
8- Engelliler Çalışma GrubuHer ayın 8’inde 
9- Gençlik Çalışma GrubuHer ayın 9’unda 
10- Hayvan Hakları Çalışma GrubuHer ayın 10’unda 
11- Hukuk Çalışma GrubuHer ayın 11’inde 
12- İmar ve Kentsel Dönüşüm Çalışma GrubuHer ayın 12’sinde 
13- Kadın Hakları Çalışma GrubuHer ayın 13’ünde 
14- Kent Turizmi ve Tanıtım Çalışma GrubuHer ayın 14’ünde 
15- Kriz Yönetimi ve Acil Durum Çalışma GrubuHer ayın 15’inde 
16- Sağlık Çalışma GrubuHer ayın 16’sında 
17- Sosyal Hayatın Geliştirilmesi Çalışma GrubuHer ayın 17’sinde 
18- Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar Çalışma GrubuHer ayın 18’inde 
19- Spor ve Rekreasyon Çalışma GrubuHer ayın 19’unda 
20- Tarih, Kültür ve Medeniyet Çalışma GrubuHer ayın 20’sinde 
21- Tarım  ve Kırsal Kalkınma Çalışma GrubuHer ayın 21’inde 
22- Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya Çalışma GrubuHer ayın 22’sinde 
23- Ulaşım ve Altyapı Çalışma GrubuHer ayın 23’ünde 
24- Yerel Demokrasi ve Katılımcılık Çalışma Grubu Her ayın 24’ünde 
Kent Meclisi Yürütme KuruluHer ayın 26’sinda 
Kent Meclisi Danışma KuruluHer ayın 28’inde 
Kent Meclisi Genel Kurulu
Her yıl bir defa toplanır.
Her yıl Aralık ayı son haftası  içerisinde olağan olarak, toplanır. Yürütme kurulunun talebi ile diğer zamanlarda da toplanabilir.  

Kahramanmaraş Kent Meclisi Oluşum Şeması

Kent Meclisi Oluşum Şeması

DESTEK, KATKI ve DEĞERLENDİRMELERİNİZİ BEKLİYORUZ.

Kent Meclisi ile ilgili dosya, doküman, sunum, slayt, ses, görüntü, fotoğraf, video, vb. her şeyi aşağıdaki sanal duvarda (Padlet) paylaşabilir, görüş ve düşüncelerinizi belirtebilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Yapacağınız tek şey + ya tıklayıp sonrasında istediğinizi panoya eklemek. Kahramanmaraş için birlikte çalışıyoruz.

Made with Padlet

KM ANASAYFA / HAKKINDA / YÜRÜTME KURULU / DANIŞMA KURULU / ÇALIŞMA GRUPLARI / 1-Ar-Ge ve Projeler  /  2-Çevre ve İklim   /  3-Çocuk Hakları   / 4-Deprem Afetinin Etkilerinin Giderilmesi  / 5-Edebiyat ve Sanat  /  6-Eğitim  /  7-Ekonomik Kalkınma   /  8-Engelliler  /  9-Gençlik  /  10-Hayvan Hakları  /  11-Hukuk  / 12-İmar ve Kentsel Dönüşüm /  13-Kadın Hakları  /  14-Kent Turizmi ve Tanıtım /  15-Kriz Yönetimi ve Acil Durum  /  16-Sağlık  /  17-Sosyal Hayatın Geliştirilmesi  /  18-Sosyal İçerme ve Dezavantajlı Gruplar  /  19-Spor ve Rekreasyon  /  20-Tarih, Kültür ve Medeniyet  /  21-Tarım  ve Kırsal Kalkınma  /  22-Teknoloji, İletişim ve Sosyal Medya /  23-Ulaşım ve Altyapı  /  24-Yerel Demokrasi ve Katılımcılık 

Siz de yorumlarınızla katkıda bulunun Bir Yorum Yazın

Başa dön tuşu